Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Dragør

Publiceret

27. june
2017

Et åbent, grønt og moderne Dragør

Radikale Venstres valgprogram til kommunalvalget i Dragør Kommune den 21. november 2017  • Åbent – for en åben politisk kultur. Og åbenhed i forhold til Danmark og resten af verden. 

  • Grønt – for beskyttelse af vores naturværdier og sætte et grønt fingeraftryk i verden. 

  • Moderne – for udvikling af Dragør i takt med tiden og resten af hovedstaden.​Deltag i samtalen: #GørDanmarkstørre #GørDragørstørre


Følg os på Facebook


 


Vision
Vi vil udvikle Dragør i respekt for byens egenart og historie. Vores vision for Dragør i 2027 er:  • I 2027 har Dragørs indbyggertal rundet 17.000 indbyggere. Og byen er vokset med flere nye byrum og boligformer som lejeboliger, ejerlejligheder, almennyttige boliger og husbåde.

  • Dragør er bundet sammen med resten af Hovedstaden gennem skinnebåren transport – helst en Metro.

  • Dragør har landets bedste skoler med stærke fællesskaber, tillid til de ansatte og høj faglighed.

  • Dragørs Havn er udviklet i respekt for historien og er kendt i Danmark og udlandet, som en grøn og blå oase med de bedste tilbud inden for kultur, gastronomi og – naturligvis – maritime oplevelser.

  • Flere borgere arbejder inden for kommunegrænsen. Fx inden for maritime erhverv, gastronomi og oplevelsesøkonomi.

  • Der er gennemført en hovedstadsreform til gavn for Dragørs borgere og udviklingen i Dragør.


 
-


Skole, børn og unge


Vi vil skabe rammerne for dannelse, høj faglighed, meningsfulde og stærke fællesskaber for vores børn og unge. Vi vil bygge på tillid til lærere, pædagoger og engagerede forældre.


Lavere klassekvotient.

Dragør har i dag en af landets højeste klassekvotienter. Vi vil arbejde for, at ingen klasser har mere end 24 elever gennem et ekstra klassespor.


Inklusion skal ikke være en spareøvelse

Tankerne bag inklusion er gode – men alle bliver svigtet, hvis inklusion er en spareøvelse. Midlerne skal altid følge børnene. Ikke alle børn kan inkluderes. De børn, der ikke kan inkluderes, skal have de bedst mulige specialtilbud.Klar ledelse – tillid til de ansatte.

Skolernes ledelse skal strammes op med få men gode ledere på skolerne. Forvaltningen skal tegne de overordnede linjer og vise tillid til de ansatte i hverdagen.Varieret skoledag

Skolerne skal have rammerne til at sikre en mere varieret skoledag. Det skal være mulighed for at forkorte skoledagen gennem to-lærerordning.3 matrikler, 3 skoleledere, 3 skolebestyrelser

Synlig ledelse og mål på den enkelte skole som en forudsætning for en konstruktiv dialog med forældrebestyrelserne.


Gode normeringer i vuggestue og børnehave

Mindst 2 pædagoger og 1 medhjælper pr. 10 vuggestuebørn og pr. 19 børnehavebørn.


Et åbent Dragør


Når vi taler et åbent Dragør handler det både om boformer, integration og udvikling. Og at alle skal føles sig velkomne i Dragør.


Åbent for flere boformer

Udviklingen af nye boligområder skal tage højde for, at der skal være plads til at bo på forskellige måder. Vi arbejder for flere almennyttige boliger, lejligheder, husbåde og kreativt nybyggeri.


Mere integration – færre containere

Vi skal få den bedst mulige integration for pengene, når flygtninge kommer til Dragør. Boligcontainerne er en dyr og dårlig løsning


Ny branding af Dragør

Besøgende skal helt bogstaveligt opleve Dragør som en by, hvor ting er åbent. Med et bredt udvalg af restauranter, cafeer og kulturtilbud.


En åben politisk kultur

En politiske kultur baseret på inddragelse og dialog med borgerne og på tværs af politiske skel


Et grønt Dragør


Et grønt Dragør handler om naturværdier og byens kulturelle og historiske egenart som vores mest værdifulde arv.


Øresund som nationalpark

Sammen med andre kommuner på begge side af sundet arbejde for Øresunds som en maritim nationalpark.


Ambitiøs klimamålsætning

Kommunen skal nedbringe sit CO2-udslip med mindst to procent om året.


Beskyttelse af strandengene

Strandengene er et enestående stykke natur, hvor afgræsningen er med til at skabe levesteder for fugle og natur. Vi mener ikke, at der ud over reguleringsjagter skal være fuglejagt på kommunens strandenge.


Mere genbrug

Dragør skal sammen med andre kommuner arbejde for en ambitiøs målsætning om genbrug af mere affald


Kystsikring – for fremtiden.

Vi ønsker et kystdige, der indgår i en samlet plan for Amager med fokus på at sikre alle Dragørs boliger.


Et moderne Dragør


Dragør er en by med en værdifuld historie og egenart. Vi mener, at denne egenart udvikles bedst ved at arbejde med udviklingen – ikke mod.


Best practice

Dragør skal gennem best practice lære af landets bedste kommuner. Som en af landets mindste kommuner, skal vi ikke opfinde alle løsninger selv.


Hovedstadsreform

Vi skal arbejde for en tidssvarende kommunal struktur og en hovedstadsreform, der giver den bedst mulige service for pengene.


Kommunens fremtid

Vi skal have en åben og ærlig dialog ved omkostningerne ved at have en meget lille kommune. En kommende hoved


Administration og økonomi


Det lægger vi vægt på, når Dragør skal ledes i fremtiden


Flere varme hænder

Vi vil se kritisk på administrationen på Rådhuset. Borgernes penge skal bruges på varme hænder. Slut med at bruge penge på ”lykkeregnskaber” og ligegyldigt projektmageri.


Tillidsreform

Mere tillid og mindre detailstyring af de ansatte. Vi vil arbejde for en kultur med engagement og personligt ansvar.


Stabil økonomi

Vi vil holde skat og grundskyld i ro. Øget økonomisk råderum skal opnås gennem vækst og styring af  administrationen.


Offentlig transport og infrastruktur


En bedre offentlig transport er forudsætningen for udvikling af Dragør, og at Dragør åbner sig mod resten af hovedstaden.


Dragør-Lufthavnen

Lufthavnen er med metro og regionaltog det naturlige trafikknudepunkt på Amager. 10-minutters drift mellem Lufthavnen og de tættest befolkede områder i Dragør i myldretiden. Flere afgange på ydertidspunkter. Flere elbiler – flere delebiler

Det skal være mere attraktivt at køre elbil med parkeringspladser for elbiler. Flere ladestandere og flere udbydere af delebiler til Dragør.Flere busser til Søvang

Løsningerne skal tilgodese Søvang og Sydstranden -  også i ydertidspunkterne ved omlægning af natbusserne. 


Nye inovative løsninger

Selvkørende busser kan være en rigtig god løsning for nogle af Dragørs yderområder.


Udbygning af cykelstier

Vi skal skabe en sammenhængende net af cykelstier langs kommunens hovedfærdselsårer. 


Havnen


Med udgangspunkt i de bedste ideer fra tænketanken, skal havnen udvikles til at være et levende centrum hele året.


Husbåde – men ikke traditionelle boliger.

Husbåde kan skabe liv på havnen, men skal tilpasses arkitekturen og miljøet. Vi skal ikke bygge boliger på havnen.


 


Havnen er for alle

Kommunen skal understøtte, at havnen kan rumme aktiviteter for hele Dragør. Der skal være plads til flere kulturelle arrangementer, restauranter, cafeer og aktiviteter med udgangspunkt i det maritime liv. Vi vil også undersøge mulighederne for maritime nyttehaver.


Flere overnatninger

Som den naturlige magnet for turisme, skal der være flere overnatningsmuligheder på og omkring havnen. Meget gerne et flotel og et vandrerhjem. 


Kultur og Fritid


Vi skal udvikle kultur- og fritidstilbud til Dragørs bogere. Og Dragør skal have en skarpere kulturprofil udadtil. 


Et kulturliv i bredden

Dragørs kultur- og fritidstilbud er drevet af en uvurderlig indsats fra frivillige. Kommunen skal skabe de bedst mulige rammer omkring deres arbejde.


Et kulturliv i højden

Vi skal udvikle Dragørs kulturtilbud, så de understøtter endnu højere kvalitet og en egenart og identitet, der er kendt ud over kommunegrænsen. Det kunne fx være kultur- eller musikfestivaler med en klar kunstnerisk profil.


Kulturen ud på vandet

Havnen og søbadet skal inddrages som ramme for flere kulturelle aktiviteter.


Center for breddeidrætten

Breddeidrætten på land skal så vidt muligt samles om Hollænderhallen, hvor faciliteterne fortsat skal udbygges.


Socialområdet


Vi lægger vægt på tidlig indsats over for udsatte børn og unge. Og en fokuseret indsats for de svageste ældre. 


Tidlig indsats over for udsatte børn og unge

En tidlig social indsats overfor udsatte børn og unge er ikke blot en investering i mennesker. Det er også sund fornuft at forebygge.


Fokus på hjemmehjælpen 

Vi arbejder for, at de ældre kan være længst muligt i eget hjem, og at kvaliteten af hjemmehjælpen skal udvikles konstant. De ældre skal så vidt muligt møde den samme hjemmehjælper.


En langsigtet strategi for en værdig alderdom

Væksten i antallet af ældre medborgere i fremtiden, kræver en langsigtet strategi, hvor der allerede nu planlægges byggeri af flere ældrevenligere boligere.


Hospice i Kongelunden

Vi vil undersøge muligheden for at bygge et hospice på grunden for asylcenteret i Kongelunden i samarbejde med nogle af aktørerne på området.